Trabalenguas

1. Chukchu chitacha chukchun chikchi-chikchiqtin, cheqchi-cheqchin chukchu chitacha chukchuqtin.

2. Q’ayma leq’e papawan waq’akuna k’irinkuta laq’anakushanku ch’askachay p’unchay.

3. K’araq sonqo qhari k’asmispalla k’irisqa lloqhakachachinankama k’uytu-k’uytu qharita papatapi.

4. Kunan tuta kanqa k'ankaq k'akaran kanka k'arak sonqo runapaq.

5. Muyu  k'ullu ukhupi kulli mot'e, kulli mot'e muyu k'ullu ukhupi.

6. Piki puka capa, puka capa piki, piki puka capa.

¿Puedes repetirlo...?